Zhang Xiao. Coastline.

 

© Zhang Xiao/Coastline
© Zhang Xiao/Coastline

 

"Coastline"

"Η παγκοσμιοποίηση ήταν μάννα εξ ουρανού για την ακτογραμμή. Εκεί αποκρυσταλλώνονται σήμερα τα όνειρα ενός ολόκληρου πληθυσμού, που όταν βρεθεί επί τόπου, δεν μπορεί ωστόσο παρά να χαθεί μέσα στη μάζα. 'Οταν ήμουν μικρός, η θάλασσα με είλκυε και με εντυπωσίαζε τόσο πολύ που μου ήταν αδύνατον να την πλησιάσω. Αυτή η συναισθηματική σύγκρουση και φόρτιση συνεχίζει να υπάρχει, και σ' αυτήν οφείλονται οι εικόνες μου."

Zhang Xiao

 

© Zhang Xiao/Coastline
© Zhang Xiao/Coastline

 

© Zhang Xiao/Coastline
© Zhang Xiao/Coastline

 

© Zhang Xiao/Coastline
© Zhang Xiao/Coastline

 

© Zhang Xiao/Coastline
© Zhang Xiao/Coastline

 

© Zhang Xiao/Coastline
© Zhang Xiao/Coastline

 

© Zhang Xiao/Coastline
© Zhang Xiao/Coastline

 

© Zhang Xiao/Coastline
© Zhang Xiao/Coastline

 

© Zhang Xiao/Coastline
© Zhang Xiao/Coastline

 

"Shanxi".

Ο Zhang Xiao καταγράφει σ' αυτήν τη σειρά "αναχρονιστικά" στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή στην ενδοχώρα της Κίνας κι από προετοιμασίες για παραστάσεις όπερας στο Shehuo Festival.

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

© Zhang Xiao / Shanxi
© Zhang Xiao / Shanxi

 

They, ένα φωτογραφικό βιβλίο του Zhang Xiao. Από το FB του φωτογράφου.
They, ένα φωτογραφικό βιβλίο του Zhang Xiao. Από το FB του φωτογράφου.