«Η λύση του δημογραφικού περνάει μέσα από την ισότητα των φύλων» λέει στην Ντίνα Καράτζιου η Μαρία Συρεγγέλα, υποψήφια βουλευτής με τη ΝΔ στον Δυτικό τομέα, στη Β2 Περιφέρεια. 

 

Η κ. Συρεγγέλα υποστηρίζει ότι το δημογραφικό, εκτός από τη χάραξη ενός μακρόπνοου και συνεκτικού σχεδίου, απαιτεί «να επενδύσεις σε πολιτικές ισότητας των φύλων».

 

Τονίζει ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένα τέτοιο εθνικό σχέδιο ισότητας ούτως ώστε η διάσταση του φύλου να διαπνέει και να διατρέχει τις πολιτικές όλων των υπουργείων.

 

Για το ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια λέει ότι «δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν τα ίδια δικαιώματα».

 

Πρώην υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, μας μιλάει για τις πολιτικές ενδυνάμωσης των γυναικών και στήριξης των θυμάτων κακοποίησης και ενδοικογενειακής βίας αλλά και για τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπουν μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας.

 

Η ίδια θεωρεί ότι το λιθαράκι που ισχυρίζεται ότι έβαλε στην εφαρμογή πολιτικών ισότητας και οικογένειας θα παίξει κρίσιμο ρόλο στην επιλογή των πολιτών, όταν θα βρεθούν μπροστά στην κάλπη.