Οι μπάρμεν είναι υπεύθυνοι για την ανάμειξη και το σερβίρισμα των ποτών για πελάτες. Μαζί με αυτό όμως σερβίρουν και διάχυτο φλερτ αφού υπάρχουν όλες οι συνθήκες που ευνοούν αυτές τις καταστάσεις. Η ερωτική ζωή ενός μπάρμαν είναι πολυποίκιλη και αυτό το επιβεβαιώνει ο Νίκος που διηγείται τις εμπειρίες του.