ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τις ψηφιακές πλατφόρμες

ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τις ψηφιακές πλατφόρμες Facebook Twitter
ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τις ψηφιακές πλατφόρμες (Pixabay)
0

Αντιμέτωπες με ετήσιους ελέγχους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο βάσει των νέων κανόνων που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έρχονται οι κολοσσοί της τεχνολογίας.

Η φιλόδοξη μεταρρύθμιση του ψηφιακού χώρου, αφορά σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο νέων κανόνων για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των social media, των διαδικτυακών αγορών και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δύο νέοι νόμοι - ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές - δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, οπότε θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Brexit.

Οι νέοι κανόνες θα προστατεύουν καλύτερα τους καταναλωτές και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στο διαδίκτυο και θα οδηγούν σε πιο δίκαιες και πιο ανοιχτές ψηφιακές αγορές για όλους, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΕ.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ δήλωσε πως «Οι δύο προτάσεις εξυπηρετούν έναν σκοπό: να διασφαλίσουμε ότι εμείς, ως χρήστες, έχουμε πρόσβαση σε μια ευρεία επιλογή ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο. Και ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη μπορούν να ανταγωνίζονται ελεύθερα και δίκαια στο διαδίκτυο, όπως κάνουν οι εκτός σύνδεσης. Θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας με ασφαλή τρόπο και να εμπιστευόμαστε τα νέα που διαβάζουμε. Επειδή αυτό που είναι παράνομο εκτός σύνδεσης είναι εξίσου παράνομο στο διαδίκτυο.»

Χαρακτήρισε δε τους δύο νέου νόμους «ορόσημα» λέγοντας πως «στο ταξίδι μας για να κάνουμε την Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή, πρέπει να θέσουμε κανόνες που βάζουν σε τάξη το χάος».

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες

 

Το τοπίο των ψηφιακών υπηρεσιών διαφέρει σημαντικά σήμερα σε σχέση με 20 χρόνια πριν, όταν εγκρίθηκε η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σύμφωνα με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, δεσμευτική υποχρέωση σε όλη την ΕΕ, θα ισχύουν για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες που συνδέουν τους καταναλωτές με αγαθά, υπηρεσίες ή περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων νέων διαδικασιών για ταχύτερη κατάργηση παράνομου περιεχομένου, καθώς και ολοκληρωμένη προστασία για τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα εισαγάγει μια σειρά νέων, εναρμονισμένων πανευρωπαϊκών υποχρεώσεων για ψηφιακές υπηρεσίες, σε διαβάθμιση με βάση το μέγεθος και τον αντίκτυπο αυτών των υπηρεσιών, όπως:

- Κανόνες για την αφαίρεση παράνομων αγαθών, υπηρεσιών ή περιεχομένου στο διαδίκτυο ·
- Διασφαλίσεις για χρήστες των οποίων το περιεχόμενο έχει διαγραφεί εσφαλμένα από πλατφόρμες.
- Νέες υποχρεώσεις για πολύ μεγάλες πλατφόρμες να αναλαμβάνουν δράση βάσει κινδύνου για την αποφυγή κατάχρησης των συστημάτων τους.
- Ευρεία μέτρα διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών διαφημίσεων και των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για τη σύσταση περιεχομένου στους χρήστες.
- Νέες εξουσίες για τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας των πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της πρόσβασης ερευνητών σε βασικά δεδομένα πλατφόρμας.
- Νέοι κανόνες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των χρηστών επιχειρήσεων σε διαδικτυακές αγορές, για να εντοπίσουν τους πωλητές παράνομων αγαθών ή υπηρεσιών.
- Μια καινοτόμος διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών για την εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

Οι πλατφόρμες που προσεγγίζουν περισσότερο από το 10% του πληθυσμού της ΕΕ (45 εκατομμύρια χρήστες) θεωρούνται συστημικής φύσης και υπόκεινται όχι μόνο σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τον έλεγχο των δικών τους κινδύνων, αλλά και σε μια νέα δομή εποπτείας.

Αυτό το νέο πλαίσιο λογοδοσίας θα αποτελείται από ένα συμβούλιο εθνικών συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών, με ειδικές εξουσίες στην Επιτροπή για την εποπτεία πολύ μεγάλων πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άμεσων κυρώσεων.

Νόμος για τις ψηφιακές αγορές

 

Ο νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές αντιμετωπίζει τις αρνητικές συνέπειες, που προκύπτουν από ορισμένες συμπεριφορές από πλατφόρμες που λειτουργούν ως ψηφιακές «πύλες» στην ενιαία αγορά.

Πρόκειται για πλατφόρμες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, χρησιμεύουν ως μια σημαντική πύλη για τους επιχειρηματικούς χρήστες ώστε να προσεγγίζουν τους πελάτες τους.

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες που ορίζουν και απαγορεύουν τις αθέμιτες πρακτικές και παρέχει έναν μηχανισμό επιβολής με βάση τις έρευνες αγοράς. Ο ίδιος μηχανισμός θα διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό διατηρούνται ενημερωμένες στην συνεχώς εξελισσόμενη ψηφιακή πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές θέτει τις υποχρεώσεις οι πάροχοι:

- να ενημερώνουν τη ρυθμιστική αρχή για οποιαδήποτε προγραμματισμένη ανάληψη άλλης υπηρεσίας

- να μην αντιμετωπίζουν τη δική τους υπηρεσία πιο ευνοϊκά από τους αντιπάλους όταν αποφασίζουν ποια σειρά θα τους δείξουν στην οθόνη
- να μην χρησιμοποιούν δεδομένα που συλλέγονται μέσω της κύριας υπηρεσίας τους για να παρουσιάσουν ένα προϊόν που θα ανταγωνίζεται με άλλες επιχειρήσεις
- να επιτρέχουν στους χρήστες να απεγκαταστήσουν προεγκατεστημένες εφαρμογές στην πλατφόρμα τους και να χρησιμοποιούν διαφορετικό λογισμικό

- η ΕΕ μπορεί να επιβάλει κυρώσεις για μη συμμόρφωση, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πρόστιμα έως και 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των νέων κανόνων.

Για τους επαναλαμβανόμενους παραβάτες, αυτές οι κυρώσεις ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν την υποχρέωση λήψης διαρθρωτικών μέτρων, που ενδεχομένως επεκτείνονται στην εκποίηση ορισμένων επιχειρήσεων, όπου δεν υπάρχει άλλο εξίσου αποτελεσματικό εναλλακτικό μέτρο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.

- Επιτρέπει στην Επιτροπή να διεξάγει στοχοθετημένες έρευνες αγοράς για να εκτιμήσει εάν πρέπει να προστεθούν νέες πρακτικές και υπηρεσίες προστασίας σε αυτούς τους κανόνες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέοι κανόνες συμβαδίζουν με τον γρήγορο ρυθμό των ψηφιακών αγορών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη θα συζητήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Εάν εγκριθεί, το τελικό κείμενο θα ισχύει άμεσα προς ψήφιση την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αντιδράσεις των κολοσσών

 

Το Facebook ήταν ένα από τα πρώτα που απάντησε, λέγοντας ότι πιστεύει ότι οι νόμοι αυτοί είναι «στο σωστό δρόμο για το καλό του Διαδικτύου».

Στη δήλωσή του ωστόσο, εφιστά την προσοχή του σε έναν από τους άλλους κολοσσούς τεχνολογίας στις ΗΠΑ.

«Ελπίζουμε ότι ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές θα θέσει όρια στην Apple», δήλωσε εκπρόσωπος.

«Η Apple ελέγχει ένα ολόκληρο σύστημα εφαρμογών και χρησιμοποιεί αυτήν τη δύναμη για να βλάψει τους προγραμματιστές και τους καταναλωτές, καθώς και μεγάλες πλατφόρμες όπως το Facebook» ανέφερε.

Η Apple αρνήθηκε να απαντήσει.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και οι υπερασπιστές ψηφιακών δικαιωμάτων είναι μεταξύ εκείνων που ενδέχεται να προσπαθήσουν να επηρεάσουν την τελική μορφή των νέων προτάσεων.

Αλλά όταν περάσει η νομοθεσία, θα πρέπει να ενημερώσουν τους ισχύοντες κανόνες που χρονολογούνται από το 2004, όταν ορισμένες από τις εταιρείες τεχνολογίας που επηρεάζονται δεν υπήρχαν καν.

Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει και άλλες ρυθμιστικές αρχές, στις ΗΠΑ και αλλού, όπου σχεδιάζουν επίσης να εισαγάγουν δικούς τους νέους περιορισμούς.

Με πληροφορίες του ec.europa.eu/BBC

Τech & Science
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Check4facts: Μια νέα πλατφόρμα fact checking από ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους

Media / Check4facts: Μια νέα πλατφόρμα fact checking από ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους

Σε μια εποχή που τα fake news εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα στη δημόσια σφαίρα, μια νέα πλατφόρμα fact checking, η Check4Facts/Science, που λειτουργεί με τη στήριξη επτά επιστημονικών φορέων, βάζει στο μικροσκόπιο της έρευνας ειδήσεις και δηλώσεις πολιτικών προσώπων, προκειμένου να αποφανθεί για τον βαθμό ακρίβειας ή ανακρίβειας που εμπεριέχουν.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
Ο γυναικείος εγκέφαλος αλλάζει κατά την διάρκεια του έμμηνου κύκλου

Τech & Science / Ο γυναικείος εγκέφαλος αλλάζει κατά την διάρκεια του έμμηνου κύκλου

Τα μεταβαλλόμενα επίπεδα το ορμονών επηρεάζουν τον όγκο και το μέγεθος διάφορων περιοχών του γυναικείου εγκεφάλου. Μπορούν, όμως, αυτές οι αλλαγές να επηρεάσουν τις σκέψεις και τις πράξεις;
NEWSROOM