Σε κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή, για το σχήμα που θα διαδεχθεί τον νόμο Κατσέλη αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας προχωρά η κυβέρνηση, μετά το Euroworking Group στο οποίο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. 

 

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Euroworking group, δεν εγκρίθηκε η εκταμίευση της δόσης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ προς την Ελλάδα, εξαιτίας της διαφωνίας Αθήνας - θεσμών για το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.

 

«Αγκάθι» στις διαβουλεύσεις με τους δανειστές αποτελεί το ζήτημα των ορίων για την ένταξη στο νέο πλαίσιο. Η μεγαλύτερη διαφωνία όμως αφορά στο όριο της ακίνητης περιουσίας, πέρα από την πρώτη κατοικία, και των καταθέσεων. Η αρχική κυβερνητική πρόταση για 260.000 ευρώ ακίνητη περιουσία και 65.000 ευρώ σε καταθέσεις θεωρείται «γενναιόδωρη» για τους δανειστές.

 

Χάσμα υπάρχει και σε ό,τι αφορά την ένταξη των επιχειρηματικών δανείων καθώς οι δανειστές, με πρώτη την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υποστηρίζουν ότι για τις επιχειρήσεις υπάρχει το πτωχευτικό δίκαιο και δεν υπάρχει λόγος να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο που αφορά τα νοικοκυριά.

 

Το νέο καθεστώς προστασίας αποτελεί προϊόν τροποποιήσεων που έγιναν μέχρι και χθες το βράδυ με τους εκπροσώπους των θεσμών, ώστε το νομοσχέδιο να ψηφιστεί πριν από το Eurogroup της 5 Απριλίου.

 

Τι προβλέπει η τροπολογία

 

Στην τροπολογία, προβλέπεται προστασία της πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ για κόκκινα στεγαστικά ιδιωτών, 175.000 ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια (με προσημείωση της πρώτης κατοικίας) και εισοδηματικά κριτήρια από 12.500 ευρώ για ένα άγαμο άτομο, 21.000 ευρώ για ζευγάρι και το πολύ 36.000 ευρώ για οικογένεια με παιδιά (5.000 ευρώ για κάθε παιδί με ανώτατο όριο τα 36.000 ευρώ). 

 

Το ύψος της αξίας για την προστασία της δευτερεύουσας ακίνητης περιουσίας έχει ανώτατο όριο τα 80.000 ευρώ.

 

Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

 

Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.


Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, τότε η ακίνητη περιουσία του υποβάλλοντος την αίτηση, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, θα πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

 

Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, του υποβάλλοντος την αίτηση και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του νοικοκυριού τους θα πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

 

O οφειλέτης πρέπει να έχει χρέη τα οποία βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

 

Διαβάστε αναλυτικά την αιτιολογική έκθεση εδώ και την σχετική ρύθμιση εδώ