Πανελλαδικές 2019: Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτμεβρίου

Πανελλαδικές 2019: Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτμεβρίου Facebook Twitter
0

Οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 jεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης και μέχρι τις 20 Ιουνίου περίπου 102.000 υποψήφιοι θα διαγωνιστούν σε σειρά μαθημάτων για πάνω από 70.000 θέσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Όπως κάθε χρόνο, υπάρχουν υποψήφιοι που για συγκεκριμένους λόγους θα χάσουν την εξέταση. Κάποιοι από αυτούς, ωστόσο, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα γίνουν τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι δεν διαγωνίστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά την τακτική εξεταστική περίοδο λόγω:

α) σοβαρού προβλήματος υγείας

β) ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α' βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β' βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή

Να σημειωθεί ότι η περίπτωση β αφορά θάνατο που επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά


Τα δικαιολογητικά που, κατά περίπτωση, απαιτούνται είναι τα εξής:

α) αποδεικτικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.

β) αποδεικτικά ασθενείας από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς α ́ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β ́ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή.

Να σημειωθεί ότι απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες γιατρούς ή υπεύθυνες δηλώσεις γονέων, κηδεμόνων ή ενηλίκων υποψηφίων δεν γίνονται δεκτές.

Πώς διενεργούνται οι επαναληπτικές εξετάσεις

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχει εκδώσει το υπουργείο Παιδείας, στις επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται στο σύνολο των μαθημάτων για τα οποία είχαν δηλώσει συμμετοχή τον Μάρτιο.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν έχουν απουσιάσει αιτιολογημένα σε ένα μάθημα, θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου σε όλα τα μαθήματα.

Επομένως, η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις ισοδυναμεί με ακύρωση της συμμετοχής -και των βαθμών- του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής περιόδου.

Για τις επαναληπτικές εξετάσεις ορίζονται, πρωτίστως, ως εξεταστικά κέντρα Λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Παρά ταύτα, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, μπορούν εκτάκτως να οριστούν εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις.

Σε ό,τι αφορά το μηχανογραφικό οι υποψήφιοι των επαναληπτικών καταθέτουν μηχανογραφικό μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής εξεταστικής περιόδου των Πανελληνίων 2019.

Πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ή σε Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ή στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.
 

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ