Επιδότηση 5.000 ευρώ για e-shop: Ποιες επιχειρήσεις την δικαιούνται - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Επιδότηση 5.000 ευρώ για e-shop: Ποιες επιχειρήσεις την δικαιούνται - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις Facebook Twitter
Pixabay
0

Αντίστροφη μέτρηση για όσους επιχειρηματίες επιθυμούν να λάβουν την επιδότηση των 5.000 ευρώ για τη δημιουργία e-shop ή την ανάπτυξη και αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος καταστήματος.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ειδική πλατφόρμα openshops.gr, μέσα από την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να υποβάλλουν αίτηση, θα ανοίξει τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Επίσης οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
  • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.

Ωστόσο, ορίζονται και κάποιες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να:

  • Εχουν το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα,
  • Διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
  • Εχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στις υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να παρουσιάζουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Αντίστοιχα γα τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Παράλληλα, θα πρέπει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (πχ. επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Τέλος, θα πρέπει να υποβάλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Επιλέξιμες δαπάνες


Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται:

1. Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα e-shop) ως το 30% του προϋπολογισμού της πρότασης όπως:

 

Server με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

Επιλέξιμη είναι και η μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), για ένα έτος.
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός: εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ
Η/Υ (Desktop/Laptop),

2. Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού ως το 100% του προϋπολογισμού της πρότασης όπως:

Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, σε δύο γλώσσες, περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
Προμήθεια λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop για ένα έτος.


Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια υλοποίησης διαμορφώνεται στους 6 μήνες από την έκδοση της απόφασης, με την οποία δίνεται η έγκριση για ένταξη στο πρόγραμμα. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΔΩ

Οικονομία
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ