Μείωση κατά 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ ή 2,7% σημείωσε πέρυσι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά, όπως διαπίστωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

 

Παράλληλα, λόγω της πανδημίας και του lockdown, μειώθηκε κατά 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ ή 8,8% η τελική καταναλωτική δαπάνη (από 126,6 σε 115,5 δισεκατομμύρια ευρώ).

 

Αντίθετα, η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ήταν 2,6% έναντι -3,8% το 2019.

 

Σύμφωνα επίσης με τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ:

 

  • Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ήταν 19,3% το 2020 σε σύγκριση με 18,5% το 2019.
  • το 2020 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 12,6 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε καταγραφεί το 2019. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 52,9 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε 65,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
  • Η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή, ενώ το 2019 η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ