Αλλαγές ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος «Μέλλον», προχωρώντας σε οργανωτικές μεταβολές που στοχεύουν την αναμόρφωση του προτύπου λειτουργίας.

 

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν δύο νέες θέσεις Γενικών Διευθυντών με εκτελεστικές αρμοδιότητες και με πρωταρχική επιδίωξη την υποστήριξη του έργου της διοίκησης:

 

  • Γενικού Διευθυντή Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης με αντικείμενο την προληπτική εποπτεία και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στη θέση τοποθετήθηκε ο Διευθυντής Σπυρίδων Παντελιάς.
  • Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών με αντικείμενο την εφαρμογή στρατηγικών για την αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας και την περαιτέρω βελτιστοποίηση των παρεχόμενων «οριζόντιων» υπηρεσιών της (Chief Operating Officer – COO). Στη θέση τοποθετήθηκε ο Διευθυντής Γεώργιος Πάσχας.

 

Τα εν λόγω πρόσωπα θα ασκούν προσωρινά και καθήκοντα διευθυντή των Διευθύνσεων Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών, αντίστοιχα. Οι δύο Γενικοί Διευθυντές είναι καταξιωμένα στελέχη, με μακρόχρονη επιτυχημένη θητεία σε επιτελικές θέσεις, καθώς και συσσωρευμένες γνώσεις και εμπειρίες στα αντικείμενα που τους ανατέθηκαν. 

 

Τα δύο πρόσωπα εκτιμάται ότι θα συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση των υπόλοιπων εγκεκριμένων από το Γενικό Συμβούλιο μεταβολών και στην ταχύτερη ομογενοποίηση των λειτουργιών των Διευθύνσεων και Μονάδων που εντάχθηκαν στην αρμοδιότητά τους. Αυτές οι παρεμβάσεις αποτελούν μόνο το πρώτο μέρος από μια σειρά οργανωτικών μεταβολών, που θα ανακοινώνονται σταδιακά.