Οι δρόμοι της λεβάντας

 

Περνούν από το χωριό Μεσημέρι

 

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

Οι δρόμοι της λεβάντας

 

Οι δρόμοι της λεβάντας

 

Οι δρόμοι της λεβάντας

 

Οι δρόμοι της λεβάντας

 

Οι δρόμοι της λεβάντας

 

Οι δρόμοι της λεβάντας

 

Οι δρόμοι της λεβάντας

 

Οι δρόμοι της λεβάντας

 

Οι δρόμοι της λεβάντας

 

Οι δρόμοι της λεβάντας

 

Οι δρόμοι της λεβάντας

 

Οι δρόμοι της λεβάντας