Δύο μέρες στο 'Αγιον 'Ορος

 

(1989)  

 

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

Δύο μέρες στο 'Αγιον 'Ορος (1989)
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération

 

 επίσκεψη στο Άγιον Όρος
© Σπύρος Στάβερης/Libération