Ο 28χρονος Iταλός Luigi Gubello είναι ένας χάκερ-φοιτητής, που σπουδάζει στο Portogruaro της Βενετίας, και θεωρείται ως ένας από τους πλέον ειδικούς σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τον «ευάλωτο» χαρακτήρα των δικτύων.

 

«Η οικονομία των υπηρεσιών του Διαδικτύου στρέφεται γύρω από τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων - κάθε είδους δεδομένων που μπορούν να αναλυθούν και να αποφέρουν κέρδη στις εταιρίες. Για να επιβιώσει, όμως, αυτό το Διαδίκτυο, όπου τα δεδομένα των χρηστών θεωρούνται βασικές αξίες, είναι σημαντικό κι εμείς ως χρήστες να του έχουμε εμπιστοσύνη. Πώς θα γίνει όμως αυτό; Μόνο το λογισμικό ανοιχτού κώδικα μπορεί να φέρει μια μερική λύση στο πρόβλημα, γιατί θα επιτρέψει στους χρήστες να δουν πώς γίνεται ακριβώς η διαχείριση των δεδομένων τους». 

 

Οι εναλλακτικές για την Google και το Facebook

 

«Το Andoid ίσως αποτελεί το πιο γνωστό λογισμικό ανοιχτού κώδικα με το οποίο σχεδόν όλοι είμαστε εξοικειωμένοι. Ωστόσο, δεν είναι ένα από τα παραδείγματα που προτιμώ να αναφέρω», ισχυρίζεται ο Gubello. «Πιθανόν, ένα από τα πιο γνωστά λογισμικά ανοιχτού κώδικα μπορεί να θεωρηθεί το Firefox, o δημοφιλής browser με το πορτοκαλί σύμβολο. Τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα ακολουθούν τη φιλοσοφία διαμοιρασμού του πηγαίου κώδικα με όλους τους χρήστες». 

 

Η διαφάνεια των ανοιχτών πηγών

 

«Οι ανοιχτές και οι κλειστές πηγές είναι δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις και ακολουθούν μια διαφορετική στρατηγική από άποψη μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, ένα πρόγραμμα κλειστού κώδικα μπορεί να τροποποιηθεί, να ενημερωθεί και γενικότερα να ελεγχθεί από το άτομο που βρίσκεται πίσω από τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος. Επομένως, ο μοναδικός τρόπος για τη χρησιμοποίηση αυτού του κώδικα είναι εάν πρώτα ζητηθεί άδεια. 

 

Αντιθέτως, ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα μπορεί να δεχθεί προσθήκες, ενώ η κοινότητα των χρηστών μπορεί να κάνει γρήγορα βελτιώσεις, να τον κατεβάσει και να τον χρησιμοποιήσει κατά βούληση. Σε έναν κόσμο, όπου τα δεδομένα αποτελούν το καινούργιο μέσο ανταλλαγής, πιστεύω ότι η σημαντική διαφορά ανάμεσα σε μια κλειστή και μια ανοιχτή πηγή είναι η διαφάνεια. Ακόμη και ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα μπορεί να συλλέξει δεδομένα, αλλά ο τρόπος είναι πολύ πιο περίπλοκος, γιατί εάν υπάρχει η στήριξη των υπόλοιπων χρηστών της κοινότητας, τότε θα διαβάσει στον κώδικα το όνομά του και θα δει το προφίλ του». 

 

Τα οικονομικά πλεονεκτήματα και η ασφάλεια των πηγών ανοιχτού κώδικα 

 

Αρκετά είναι τα πλεονεκτήματα των πηγών ανοιχτού κώδικα, μεταξύ των οποίων και τα οικονομικά: τα προγράμματα ανοιχτής πηγής είναι συνήθως δωρεάν και αυτό επιτρέπει στα άτομα να δοκιμάσουν ένα προϊόν και στη συνέχεια να αποφασίσουν εάν θα συνεισφέρουν στο έργο των προγραμματιστών, με βάση πάντοτε τις δυνατότητές τους. Ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι και η διαφάνεια, καθώς πολλά έργα ανοιχτού κώδικα στρέφουν το ενδιαφέρον τους γύρω από την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών. 

 

Με στοιχεία από την Corriere della Sera