Με τους παπλωματάδες της Κωνσταντινούπολης

 

Μία πρώτη γνωριμία με την πόλη το 1983

 

 

©  Σπ.  Στάβερης
© Σπ. Στάβερης

 

©  Σπ.  Στάβερης
© Σπ. Στάβερης

 

©  Σπ.  Στάβερης
© Σπ. Στάβερης

 

©  Françoise Hamant
© Françoise Hamant