Η πηγή της νεότητας  (Der Jungbrunnen)

 

*

"Λέει: "Πως; Αυτή εδώ ήταν η ζωή; Εμπρός! Ας ξαναρχίσουμε μία ακόμη φορά!"

Νίτσε, Τάδε έφη Ζαρατούστρας

 *

 

'Ενα από τα τελευταία έργα του γερμανού ζωγράφου Λούκας Κράναχ του Πρεσβύτερου, όταν ήταν πια 74 ετών, στη δύση της ζωής του.