Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου - Προσευχή


Πρίγκηπα, χρειάζομαι χρήματα, κι ἄλλα χρήματα
σ' ἕναν κόσμο ποὺ ἀλλάζει ἀδίσταχτα χρειάζομαι χρήματα
γιὰ νὰ σὲ κερδίσω δὲ θὰ 'φταναν ὅλα τὰ τραγούδια τῆς γῆς
χρειάζομαι πολλά, πάρα πολλὰ μπορῶ νὰ σοὺ πῶ
Αὐτὰ τ' ἀνθοκήπια, κι αὐτὲς οἱ πισίνες, κι αὐτὰ τὰ ὑδρόβια
μὲς στὰ δωμάτια πού μᾶς προσμένουν χρειάζονται χρήματα
χρειάζομαι τόσα λεφτὰ γιὰ τσιμέντο καὶ χάλυβα κι ὅλη τὴ
θάλασσα
χρειάζομαι φῶς ἀπὸ πικρὸ ἀμμοχάλικα, ἄ, Πρίγκηπα
κι εἴμαστε τόσο, μὰ τόσο φτωχοὶ
Χρειάζομαι χρήματα νὰ γεννηθῶ σὰν καὶ σένα ἀπαράλλαχτος
τὸ ἤρεμο γαλάζιο τοπίο στὰ μάτια σου χρειάζεται χρήματα
τὰ μισάνοιχτα χείλη σου καὶ τὸ ἄσκεφτο ἀνάβλυσμα
ἡ ἀνώφελη ἄγνοια χρειάζεται χρήματα
νὰ παγιωθεῖ
Ἄρχοντα, δὲ νιώθω πιὰ τίποτε οὔτε γιὰ σένα
τὸ παιχνίδι μας δὲν ἀλλάζει τὰ καθορισμένα βήματα
χρειάζομαι χρήματα γιὰ νὰ μεταμορφώσω ἕνα χερσότοπο
σὲ πανδαιμόνιο μουσικῆς