Λαμία: Κάηκε το εργοστάσιο με τα αλλοιωμένα γεύματα σε μαθητές