Για τον ΣΕΒ, το εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης περιέχει «θετικά εκσυγχρονιστικά στοιχεία», ενώ το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας το χαρακτηρίζει «νομοσχέδιο προστασίας του εργοδότη» και ζητά την απόσυρσή του. Οι δύο πλευρές μάς εξηγούν πού συμφωνούν και πού διαφωνούν.