Τον ρωτάει επίσης γιατί χρειάζονται οι νέοι αγωγοί, αφού έχει συμφωνηθεί η μετάβαση στην «πράσινη ενέργεια» και αν σχετίζονται τα κοιτάσματα της ανατολικής Μεσογείου με την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας και τη συμμαχία με τη Γαλλία.