Το δικαίωμα στη ζωή αποτελεί βασική αξία σε μια δημοκρατική κοινωνία, επισημαίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζαρούλια, η οποία ζητούσε να ενημερωθεί αν θα επανέλθει η θανατικής ποινή για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων. «Η κατάργηση της θανατικής ποινής είναι ουσιώδους σημασίας για την προστασία αυτού του δικαιώματος και για την πλήρη αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας των ανθρώπων», αναφέρει στο έγγραφο το οποίο διαβίβασε στη Βουλή ο κ. Αθανασίου, σπεύδοντας να υπενθυμίσει ότι "η χώρα μας έχει κυρώσει το Πρωτόκολλο αρ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις, εναρμονίζοντας το εσωτερικό δίκαιο προς τα ισχύοντα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής".

 

Αναφέρει επίσης όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σχετικά με την προβολή υλικού παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο και ενημερώνει ότι στο υπουργείο Δικαιοσύνης συστήθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

 

Επισημαίνει δε ότι τα αδικήματα της αποπλάνησης ανηλίκων, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της πορνογραφίας ανηλίκων και της ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, εξαιρέθηκαν ρητά από τις ευεργετικές διατάξεις περί απόλυσης κρατουμένων.

 

Πηγή: ΑΜΠΕ