Στην πρώτη τριάδα των χωρών της ΕΕ είναι η Ελλάδα στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τα ύδατα κολύμβησης.

 

Συγκεκριμένα, στο 97,1% από τις 1.634 περιοχές της χώρας μας που αξιολογήθηκαν, τα νερά είναι «εξαιρετικής ποιότητας», σύμφωνα με την έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.

 


Στην κορυφή είναι η Κύπρος, όπου στο 100% των 112 σημείων κολύμβησης που αξιολογήθηκαν τα νερά ήταν «εξαιρετικής ποιότητας», ενώ ακολουθεί η Αυστρία με ποσοστό 97,7% και τρίτη είναι η χώρα μας.

 

Συνολικά, πέντε χώρες της ΕΕ συγκεντρώνουν ποσοστό άνω του 95% σε ύδατα εξαιρετικής ποιότητας- την πεντάδα συμπληρώνουν Μάλτα και Κροατία- ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 82,8%.

 

Η Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των χωρών της ΕΕ με «εξαιρετικής ποιότητας» νερά κολύμβησηςΓια την έκθεση έγινε αξιολόγηση
22.276 παράκτιων περιοχών και εσωτερικών υδάτων στα κράτη- μέλη την ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία, κατά τη διάρκεια του 2020. Η Κομισιόν σημειώνει ότι το ποσοστό των περιοχών με ύδατα εξαιρετικής ποιότητας έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια περίπου στο 85%.

 

Όμως, στο 1,3% των περιοχών κολύμβησης- 296 σημεία στην Ευρώπη- τα ύδατα ήταν «ανεπαρκούς ποιότητας». Αν και το ποσοστό αυτό μειώθηκε ελαφρώς από το 2013, τα προβλήματα παραμένουν, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των πηγών ρύπανσης και την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων διαχείρισης των υδάτων, επισημαίνει η επιτροπή.

 

Για τις περιοχές κολύμβησης στις οποίες είναι δύσκολο να εντοπιστούν η προέλευση ή τα αίτια της ρύπανσης θα πρέπει να διεξαχθούν ειδικές μελέτες για τις πηγές ρύπανσης.

 

Η Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των χωρών της ΕΕ με «εξαιρετικής ποιότητας» νερά κολύμβησης

 

«Η υψηλή ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης, εδώ και πάνω από 40 χρόνια. Το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση που εγκρίθηκε τον Μάιο, θα βοηθήσει να διατηρηθούν υγιή και ασφαλή τα ύδατά μας και καθαρές οι θάλασσες και τα ποτάμια μας», δήλωσε ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους.

 

Πρόσφατα, η Κομισιόν δρομολόγησε την αναθεώρηση της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης, με στόχο να αξιολογηθεί κατά πόσον οι ισχύοντες κανόνες εξακολουθούν να εξυπηρετούν τον σκοπό της προστασίας της δημόσιας υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων ή αν υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου.

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης μπορεί να χαρακτηριστεί «εξαιρετική», «ικανοποιητική», «επαρκής» ή «ανεπαρκής», ανάλογα με τα επίπεδα των βακτηρίων κοπράνων που ανιχνεύονται.

 

Όταν τα ύδατα χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας», τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα, όπως να απαγορεύουν την κολύμβηση ή να συνιστούν την αποφυγή της, να ενημερώνουν το κοινό και να προβαίνουν σε κατάλληλες επανορθωτικές ενέργειες.