Με τις πυρκαγιές να έχουν πλήξει, και ανά περιπτώσεις να συνεχίζουν και καίνε τη χώρα, τα στοιχεία για τις καμένες εκτάσεις είναι αποκαρδιωτικά.

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές, που παραθέτει ο meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών του 2021 στην Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 26%, σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2008 - 2020.

 

Παράλληλα, η συνολική καμένη έκταση καταγράφει εξαιρετικά μεγάλη αύξηση ίση με περίπου 450% ως προς τον αντίστοιχο μέσο όρο της ίδιας περιόδου. 

 

Με βάση τα ίδια στοιχεία, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των 15 χωρών της Μεσογείου που εξετάστηκαν, με μεγάλη μάλιστα διαφορά από τη δεύτερη, την Τουρκία και την τρίτη, την Κύπρο, που επίσης καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις.

 

Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό σημαίνει πως μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 12 Αυγούστου 2021, έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 58 μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έκαψαν συνολική έκταση ίση με 1.161.650 στρέμματα.

 

Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει πως η μέση καμένη έκταση ανά δασική πυρκαγιά στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 20.000 στρέμματα για το 2021, έως σήμερα, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας πρώτη στη Μεσόγειο, με πολύ σημαντική διαφορά ακόμα και από τη δεύτερη Τουρκία.

 

Φωτιές: 450% αυξήθηκε η καμένη έκταση - Πρώτη μεταξύ 15 χωρών της Μεσογείου η Ελλάδα
Αριθμός χαρτογραφημένων από το EFFIS δασικών πυρκαγιών στις χώρες της Μεσογείου έως και το βράδυ της Πέμπτης 12 Αυγούστου 2021. 

 

Φωτιές: 450% αυξήθηκε η καμένη έκταση - Πρώτη μεταξύ 15 χωρών της Μεσογείου η Ελλάδα
Συνολική καμένη έκταση με βάση τα στοιχεία του EFFIS στις χώρες της Μεσογείου έως και το βράδυ της Πέμπτης 12 Αυγούστου 2021. 

 

Φωτιές: 450% αυξήθηκε η καμένη έκταση - Πρώτη μεταξύ 15 χωρών της Μεσογείου η Ελλάδα
Μέση καμένη έκταση ανά δασική πυρκαγιά με βάση τα στοιχεία του EFFIS στις χώρες της Μεσογείου έως και το βράδυ της Πέμπτης 12 Αυγούστου 2021.