Κορωνοϊός: Ειδική άδεια σε γονείς παιδιών που νοσούν- Τι ισχύει σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Κορωνοϊός: Ειδική άδεια σε γονείς παιδιών που νοσούν- Τι ισχύει σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα Facebook Twitter
Πηγή φωτό EUROKINISSI
0

Ειδική άδεια για τους γονείς παιδιών που νοσούν από κορωνοϊό προβλέπουν τροπολογίες των υπουργείων Εργασίας και Εσωτερικών για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα αντίστοιχα. 

Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, προβλέπεται ειδική άδεια σε περίπτωση που νοσούν τα παιδιά τους, αν δεν είναι εφικτή η τηλεργασία. Στο δημόσιο, χορηγείται άδεια ειδικού σκοπού διάρκειας έως πέντε ημερών.  

Τι προβλέπεται στον ιδιωτικό τομέα 

Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας θεσπίζεται ειδική άδεια ασθενείας για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης από κορωνοϊό. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που νοσούν τα παιδιά τους, δικαιούνται να δουλεύουν με τηλεργασία για ένας πέντε εργάσιμες ημέρες. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, χορηγείται ειδική άδεια λόγω νόσησης των παιδιών τους για τις τέσσερις πρώτες ημέρες της απουσίας, ενώ την πέμπτη ημέρα μπορούν να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας. 

Αναλυτικά, το άρθρο 16 του ν. 4722/2020 τροποποιείται ως εξής: 

- Οι εργαζόμενοι γονείς στο ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό των παιδιών τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως τη Γ’ Γυμνασίου, καθώς και παιδιών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε εργάσιμων ημερών.

- Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό, που χορηγείται για τις τέσσερις πρώτες ημέρες απουσίας. Για την πέμπτη ημέρα απουσίας μπορούν να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

- Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

- Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.

- Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας λαμβάνουν το 50% των αποδοχών τους, το οποίο κατά τις τρεις πρώτες ημέρες καταβάλλεται από τον εργοδότη και την τέταρτη ημέρα από τον ΕΦΚΑ. 


- Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπονται στην προτεινόμενη ρύθμιση.

- Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής.

Η ρύθμιση ισχύει έως τις 15 Απριλίου και προβλέπεται δυνατότητα παράτασης με απόφαση του υ πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδική άδεια ασθενείας για τους εργαζόμενους 

Σε περίπτωση που εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα νοσεί από κορωνοϊό, μπορεί να παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για έως πέντε εργάσιμες ημέρες. 

Αν η τηλεργασία δεν είναι εφικτή, δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από κορωνοϊό. Για την παροχή τηλεργασίας ή τη χορήγηση ειδικής άδειας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια. 

Το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι αυτή συνιστά άδεια ασθενείας και πως εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα.

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένη να δηλώνουν στο «ΕΡΓΑΝΗ» όσους εργαζομένους κάνουν χρήση της ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης και η προτεινόμενη ρύθμιση ισχύει έως τις 15 Απριλίου, με δυνατότητα παράτασης. 

Επίσης, καταργείται το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 περί της αναπλήρωσης του χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του.

Τι ισχύει στο δημόσιο 

Σε ό,τι αφορά στο δημόσιο, τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών επίσης προβλέπει χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού για εργαζόμενους που τα παιδιά τους νοσούν με κορωνοϊό. 

Η άδεια είναι διάρκειας έως πέντε εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις καταγράφονται ως δικαιολογημένη απουσία και οι άλλες δύο ημέρες αποτελούν κανονική άδεια. Εάν το παιδί συνεχίζει να νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, αλλά υπάρχει η δυνατότητα τηλεργασίας ή μειωμένου ωραρίου έως 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών, καθώς οι ώρες αυτές θα αναπληρωθούν αργότερα με υπερωρίες. 

Του μέτρου του μειωμένου ωραρίου εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί. Οι διευκολύνσεις αφορούν υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α και Β βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός Γενικής Κυβέρνησης με τέκνα βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και την Γ' Γυμνασίου.

Επίσης αφορά γονείς παιδιών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής Φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Για τη χορήγηση της άδειας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, η άδεια χορηγείται στον έναν, ενώ υπάρχει η δυνατότητα της εκ περιτροπής χρήσης της. 

Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων εργάζεται σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ή είναι εκπαιδευτικός ή προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή των καταστημάτων κράτησης, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλον γονέα, εφόσον είναι δικαιούχος της άδειας, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Η τροπολογία ισχύει έως τις 15 Απριλίου, ενώ μπορεί να παραταθεί με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ