«Καμπανάκι» της ΕΕ στην Ελλάδα για την άμεση λειτουργία του 112

«Καμπανάκι» της ΕΕ στην Ελλάδα για την άμεση λειτουργία του 112 Facebook Twitter
Eurokinissi
0

Προειδοποιητικό καμπανάκι στέλνει η Κομισιόν σε Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ για την καθυστέρηση της λειτουργίας σε ευρωπαϊκά πρότυπα της γραμμής 112.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση με τις αποφάσεις του Κολεγίου των Επιτρόπων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά ορισμένων κρατών μελών, καθώς δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά και ειδικότερα σχετικά με τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό και τους κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ.


Ειδικότερα, η Επιτροπή θα αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σε Ελλάδα, Γερμανία,Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, επειδή δεν εφάρμοσαν αποτελεσματικά τους κανόνες για τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 (οδηγία 2002/22/ΕΚ), ιδίως με την εξασφάλιση ισοδύναμης πρόσβασης για τους χρήστες με αναπηρία.

Αιτιολογημένες γνώμες θα λάβουν ακόμα η Βουλγαρία, Γερμανία και Ιρλανδία, καθώς δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές [οδηγία (ΕΕ) 2016/2102], και στην Κροατία, επειδή δεν παρουσίασε επαρκώς αναλυτικά τα σχέδιά της όσον αφορά τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz για τις υπηρεσίες 5G [απόφαση (ΕΕ) 2017/899].

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρώτον, στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, επειδή δεν υπέβαλαν πληροφορίες σχετικά με τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών που προσδιορίζονται βάσει του δικαίου της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών [οδηγία (ΕΕ) 2016/1148].

Τέλος, μετά τις καθυστερήσεις στη μεταφορά του κανονισμού της ΕΕ για τον γεωγραφικό αποκλεισμό [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/302] στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή θα αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Γαλλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Η διαδικασία που κινήθηκε αφορά τη θέσπιση και την κοινοποίηση μέτρων για τις παραβάσεις των κανόνων γεωγραφικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων από τους εθνικούς φορείς επιβολής στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τους ενωσιακούς κανόνες.

Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη ή να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, κατά περίπτωση.

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ