Αλλάζουν από σήμερα τα δεδομένα για τις μετακινήσεις εργαζομένων και τις σχετικές βεβαιώσεις που μπορούν να έχουν στη διάθεση τους.

 

Οι νέες βεβαιώσεις μετακίνησης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών, επιτηδευματιών και μελών διοίκησης επρόκειτο να κάνουν πρεμιέρα στις 17 Φεβρουαρίου, ωστόσο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, το μεταβατικό διάστημα εφαρμογής και χρήσης τους επεκτάθηκε μέχρι σήμερα, Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00.

 

Από σήμερα οι εργαζόμενοι καλούνται να μετακινούνται από και προς την εργασία τους με τα καινούργια έντυπα φόρμες-άδειες κυκλοφορίας.

 

Όσον αφορά τις μετακινήσεις εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, δεν δύνανται να λαμβάνουν βεβαιώσεις μετακίνησης από τον εργοδότη τους. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούν πλέον να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ' εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.

 

Στο δημόσιο τομέα, οι έλεγχοι θα γίνονται με βάση το πλάνο εργασιών που οφείλουν να διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες και από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και θα αναφέρεται και στους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασία. Οι βεβαιώσεις κίνησης θα πρέπει να φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας με τη φροντίδα των οικείων διευθύνσεων προσωπικού, ενώ θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.

 

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται ηλεκτρονικά από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (eservices.yeka.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και από το forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης του εργοδότη, η οποία χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση/εργοδότη.

 

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

 

Με το νέο έντυπο μπορούν επίσης να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά το έντυπο να συνοδεύεται από τη φορολογική ταυτότητα τους, η οποία παρέχεται μέσω του TAXISNET (στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας).

 

Τέλος, με νέο έντυπο θα μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.

 

Αποσαφηνίζεται ότι θα γίνονται έλεγχοι και συστάσεις προς τους εργαζομένους από τις αρμόδιες αρχές και σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

 

Οι επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα εκδιδόμενη από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή ΝΠΔΔ, π.χ. δικηγορικοί σύλλογοι, Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, ιατρικοί σύλλογοι, δεν απαιτείται προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους να φέρουν την απαιτούμενη εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικών προσώπων και επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον επιδεικνύουν την σε ισχύ επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.

 

Τα νέα έντυπα

 

Βεβαιώσεις μετακίνησης εργαζομένων: Από σήμερα τα νέα έντυπα - Τι αλλάζει

 

Βεβαιώσεις μετακίνησης εργαζομένων: Από σήμερα τα νέα έντυπα - Τι αλλάζει

 

Βεβαιώσεις μετακίνησης εργαζομένων: Από σήμερα τα νέα έντυπα - Τι αλλάζει