Για πολλούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το καλοκαίρι σημαίνει διακοπές και ταξίδια. Όμως, περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους στην Ελλάδα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές ούτε για μία εβδομάδα μέσα στον χρόνο, σύμφωνα με σχετική έρευνα της Eurostat.

 

Τα στοιχεία της ευρωπαϊκή στατιστικής υπηρεσίας κατατάσσουν την Ελλάδα τέταρτη στην ΕΕ, με ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πολιτών που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν έστω και μία εβδομάδα διακοπές.

 

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η Eurostat, τα τελευταία πέντε χρόνια, το ποσοστό των κατοίκων που δεν είναι σε θέση να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας μειώθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη εκτός από την Κύπρο (από 47.6% το 2011 σε 53.5% το 2015), τη Δανία (από 10.5% το 2011 σε 13.7% το 2016) και την Ελλάδα (από 51.2% το 2011 σε 53.6% το 2016).

 

Το 53,6% των Ελλήνων δεν έχει χρήματα ούτε για διακοπές μίας εβδομάδας

 

Το υψηλότερο ποσοστό οικονομικής αδυναμίας για διακοπές καταγράφεται στη Ρουμανία με 66,6%, και ακολουθούν η Κροατία με 62,8%, η Βουλγαρία με 56,4% και η Ελλάδα με 53,6%.


Αντιθέτως, το χαμηλότερο ποσοστό έχει η Σουηδία (8,2%) και ακολουθούν το Λουξεμβούργο (13,1% με στοιχεία του 2015), η Δανία (13,7%) και η Φινλανδία (14,2%).

 

Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό μειώθηκε κατά 5,1% μεταξύ 2011 και 2016, δηλαδή από το 38% έπεσε στο 32,9%.