Αύξηση σημείωσαν τα επιτόκια καταθέσεων για τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.


Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το περιθώριο επιτοκίου για τον Ιούλιο του 2019 αυξήθηκε κατά 4,3%, ενώ αμετάβλητο παρέμεινε στο 0,27%, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων. Τον ίδιο μήνα αυξήθηκε και το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων.

 

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,13%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,57%.

 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,57%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,34%.

 

Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,22%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 41 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,41%.

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ