Στα τεκμήρια και οι γονικές παροχές από 300 ευρώ

Στα τεκμήρια και οι γονικές παροχές από 300 ευρώ Facebook Twitter
Menelaos Myrillas / SOOC
18

Αυξημένα θα είναι φέτος τα τεκμήρια που θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, καθώς στον κατάλογο εκτός από τα συνηθισμένα (ακίνητα, αυτοκίνητα, δίδακτρα κλπ) θα περιλαμβάνονται και άλλες δαπάνες, μεταξύ των οποίων και οι γονικές παροχές που ξεπερνούν τα 300 ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στα τεκμήρια θα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, για αγορά μετοχών, εντόκων γραμματίων, ομολόγων, για απόκτηση κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, καθώς και οι δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών που ξεπερνούν ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από δωρεές προς το Δημόσιο, δήμους, ΑΕΙ, νοσοκομεία. Όλα αυτά θα πρέπει να δηλωθούν στη φορολογική δήλωση, σε ξεχωριστούς κωδικούς.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναφέρεται: «Δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων λογίζεται η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς».

Ολόκληρη η εγκύκλιος είναι διαθέσιμη εδώ.

18

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ