Σε 168,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ανήλθαν οι δαπάνες των κρατών – μελών της Ε.Ε. για την άμυνα το 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

 

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με 1,2% του ΑΕΠ.

 

Πόσα δαπανούν τα ευρωπαϊκά κράτη στην άμυνα – Η θέση της Ελλάδας

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής, το υψηλότερο ποσοστό των κρατικών δαπανών για την άμυνα προς το ΑΕΠ καταγράφηκε το 2019 στην Εσθονία (2,1%), ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Ελλάδα με 2%. Ακολουθούν η Λετονία και η Κύπρος.

 

Το χαμηλότερο ποσοστό των αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ είχαν η Ιρλανδία με 0,2% και το Λουξεμβούργο με 0,4%.