Ανάπτυξη, αλλά με σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τις αρχές του έτους πέτυχε η Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

 

Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 1,8%, δηλαδή 0,7 μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με τον ρυθμό που είχε καταγραφεί τους πρώτους τρεις μήνες της χρονιάς.

 

Κύριος παράγοντας πίσω από την αύξηση του ΑΕΠ φαίνεται πως ήταν η καταναλωτική δαπάνη, η οποία αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους.

 

Αντίθετα, αρνητικό πρόσημο παρατηρήθηκε στις επενδύσεις, οι οποίες μειώθηκαν κατά 5,4% σε βάθος δωδεκαμήνου.

 

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταδεικνύουν επίσης ενίσχυση της ευρύτερης εμπορικής δραστηριότητας, με την τόνωση των εξαγωγών να υπερκαλύπτει την αντίστοιχη αύξηση των εισαγωγών.

 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017, ενώ οι εισαγωγές κινήθηκαν ανοδικά κατά 4,3%.