Λιγότερο από το 4% των απασχολουμένων Ευρωπαίων κάνει και δεύτερη δουλειά ενώ στην ελληνική επικράτεια αυτό ισχύει για ποσοστό λιγότερο του 2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

 

Αναλυτικότερα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, λίγο λιγότερο από το 4% των απασχολουμένων Ευρωπαίων ηλικίας 20-64 ετών είχαν μια δεύτερη δουλειά.

 

Μεταξύ αυτών, το 57% έκαναν τη δεύτερη δουλειά τους ως μισθωτοί, ενώ το 39% έκαναν τη δεύτερη δουλειά ως αυτοαπασχολούμενοι.

 

Αναλυτικότερα, στα κράτη μέλη της ΕΕ, οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά απασχολουμένων που εργάζονται σε δύο θέσεις εργασίας ήταν η Ολλανδία (10%), η Φινλανδία και η Δανία (και οι δύο με 7%), η Εσθονία και η Λιθουανία (με 6%).

 

Employed persons having a second job by professional status of the second job and country, Q2 2021
Eurostat

 

Αντίθετα, ποσοστό λιγότερο του 0,5% ή λιγότερο των απασχολουμένων είχε δεύτερη δουλειά στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία.

 

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των τελευταίων στη λίστα με τους εργαζόμενους που έχουν και δεύτερη δουλειά να φτάνουν σχεδόν το 2%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.

 

Παράλληλα, το δεύτερο τρίμηνο του 2021, το 13% των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας μεταξύ 20-64 ετών στην ΕΕ ήταν αυτοαπασχολούμενοι.

 

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ταξινομήθηκαν κυρίως ως μισθωτοί (86%) με ποσοστό λιγότερο από 1% να εργάζονται ως συνεισφέροντες σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

 

Μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων, οι άνδρες ήταν περισσότεροι από τις γυναίκες με ποσοστό 67% έναντι 33%.

 

Αντίθετα, υπήρξε ομοιομορφία μεταξύ ανδρών και γυναικών, που κατηγοριοποιήθηκαν ως μισθωτοί με τα ποσοστά να καλύπτουν 52% έναντι 48%, αντίστοιχα.

 

Employed persons having a second job by professional status of the second job and country, Q2 2021
Eurostat

 

Εξετάζοντας τα δεδομένα ανά ηλικιακή ομάδα, ένα μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων ηλικίας 55-64 ετών ήταν αυτοαπασχολούμενοι, σε ποσοστό της τάξης του 17%, σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες.

 

Παράλληλα, το 4% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών και το 13% των ατόμων ηλικίας 25-54 ετών ήταν αυτοαπασχολούμενοι.

 

Τέλος, η αυτοαπασχόληση φαίνεται να είναι ελαφρώς πιο συχνή μεταξύ των εργαζομένων που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Ποσοστό της τάξης του 16% των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ήταν αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με το 12% των ατόμων με μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης και 13% με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

 

Employed persons having a second job by professional status of the second job and country, Q2 2021
Eurostat

 

Με πληροφορίες της Eurostat