Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες
Με τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

 

Η Μελίνα που λάτρευε τις κάμερες

 

 

Όλο το φωτογραφικό υλικό ανήκει στο Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη και παραχωρήθηκε στη LIFO για αποκλειστική χρήση.