Τα πνευματικά δικαιώματα βρίσκονται σε ένα κρίσιμο μεταίχμιο. Όλο αυτό το διάστημα, τα τραγούδια ημών των δημιουργών εξακολουθούν να παίζονται στους σταθμούς, στις μουσικές σκηνές, στα νυχτερινά κέντρα και στο Διαδίκτυο. Κάποιοι εκμεταλλεύονται τα τραγούδια μας κερδοσκοπώντας εις βάρος μας. Δυστυχώς, όμως, οι μόνοι που δεν πληρώνονται όπως θα έπρεπε είναι οι ίδιοι οι δικαιούχοι, οι συνθέτες και οι στιχουργοί, λόγω του χάους που έχει δημιουργηθεί στην αγορά.

 

Και οι λόγοι είναι οι εξής: Με τη δημιουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ), οι ιθύνοντες παρέσυραν με υποσχέσεις τους απελπισμένους δημιουργούς, πρώην μέλη της ΑΕΠΙ, που εδώ και δύο χρόνια αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης, σε ένα πείραμα παγκόσμιας πρωτοτυπίας, βάζοντας σε δοκιμασία τα όρια των αντοχών και της αξιοπρέπειάς τους. Όταν τον Μάιο 2018 έγινε η ανάκληση της άδειας της ΑΕΠΙ, η τότε υπουργός Πολιτισμού δημιούργησε, με μία αιφνιδιαστική τροπολογία, την κρατική ΕΥΕΔ, η οποία ανήκει διοικητικά στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) που ελέγχει όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο ΟΠΙ να καθίσταται στην ουσία ανταγωνιστής της Αυτοδιαχείρισης! Τα δύο τελευταία χρόνια οι κρατικοί λειτουργοί του ΟΠΙ/ΕΥΕΔ αμειβόντουσαν με παχυλούς μισθούς, ενώ παράλληλα οι διανομές για τους δημιουργούς ήταν πενιχρές. Επιπλέον, η ΕΥΕΔ μόνο έλαβε κρατική επιχορήγηση, ενώ η Αυτοδιαχείριση ήρθε αντιμέτωπη με μία μεθοδευμένη εκστρατεία σπίλωσης. Τέλος, οι χρήστες αδυνατούσαν πλέον να ανταποκριθούν οικονομικά στην κατάσταση αυτή.

 

Είναι γεγονός ότι η ελληνική αγορά δεν αντέχει πάνω από έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Ένας βαθύτερος κατακερματισμός των δικαιωμάτων μας θα βλάψει ανεπανόρθωτα τον κλάδο μας. Πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί, χωρίς ανταγωνισμούς, εμπάθειες και διακρίσεις μεταξύ Ελλήνων και ξένων δικαιούχων.


Όλη αυτή η ταλαιπωρία και η διάλυση της αγοράς θα είχαν αποφευχθεί εάν, την αμέσως επόμενη μέρα της ανάκλησης άδειας της ΑΕΠΙ, όλοι οι δικαιούχοι ερχόντουσαν στην Αυτοδιαχείριση που ήδη λειτουργούσε ως μη κερδοσκοπικός συνεταιριστικός οργανισμός. Έτσι μόνο θα είχε γίνει μία ομαλή μετάβαση στην επόμενη μέρα με την ενεργό συμμετοχή όλων στη διοίκηση, την εποπτεία και την περαιτέρω εξέλιξη του οργανισμού.


Είναι γεγονός ότι η ελληνική αγορά δεν αντέχει πάνω από έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Ένας βαθύτερος κατακερματισμός των δικαιωμάτων μας θα βλάψει ανεπανόρθωτα τον κλάδο μας. Πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί, χωρίς ανταγωνισμούς, εμπάθειες και διακρίσεις μεταξύ Ελλήνων και ξένων δικαιούχων. Πρέπει να απομονωθούν οι φωνές της διάσπασης και της διχόνοιας, τα μεμονωμένα άτομα που για διαφόρους λόγους έχουν τη δική τους ατζέντα.


Καλούμε όλους τους δημιουργούς και τα σωματεία τους να επανεξετάσουν τη στάση τους και να ευθυγραμμιστούν με το κοινό συμφέρον. Καλούμε όλους τους δημιουργούς να έρθουν στην Αυτοδιαχείριση, η οποία διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας, σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα και εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση, που δεν υπηρετεί συμφέροντα ιδιωτών επενδυτών και που έχει ως κύριο και μοναδικό σκοπό την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και λοιπών δικαιούχων. Συμπράττει ήδη με τη συντριπτική πλειοψηφία των ξένων οργανισμών, αποτελεί μέλος της παγκόσμιας συνομοσπονδίας οργανισμών πνευματικών δικαιωμάτων CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs) και της ευρωπαϊκής ένωσης οργανισμών GESAC (Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs). Μόνο μ' αυτό τον τρόπο οι δημιουργοί θα ενισχύσουν τη δική τους θέση και θα βοηθήσουν την ελληνική αγορά να ορθοποδήσει πάλι. Υπάρχει Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) στην Ελλάδα και είναι η Αυτοδιαχείριση. Δεν χρειάζονται άλλοι. Η πολυδιάσπαση δεν εξυπηρετεί κανέναν. Όλες οι χώρες του κόσμου έχουν μόνο έναν ΟΣΔ.


Η μουσική πάντα είχε νόημα στη ζωή μας. Και θα συνεχίσει να έχει. Όλοι μαζί ενωμένοι, με γνώμονα την ακεραιότητα, τη συνεργασία, την ουσιαστική αλληλεγγύη και το κοινό συμφέρον θα κατορθώσουμε να επανακτήσουμε τον φυσικό μας χώρο και χρόνο προκειμένου να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε ωραία τραγούδια σε ένα περιβάλλον μακρόπνοης βιωσιμότητας και προοπτικής.