Η Μπέτυ Μπαζιάνα έγινε και επισήμως καθηγήτρια Πανεπιστημίου, καθώς εξελέγη ομόφωνα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

Την εκλογή της Μπέτυς Μπαζιάνα στην προκηρυσσόμενη θέση επίκουρου καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στη Λαμία, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφάσισε ομόφωνα την Παρασκευή το 11μελές εκλεκτορικό σώμα.

 

Σύμφωνα με το esos.gr, ο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που καταλαμβάνει η Μπέτυ Μπαζιάνα είναι «Επίπεδο ελέγχου - Πρωτόκολλα Πρόσβασης και Αρχιτεκτονικές σε Οπτικά Δίκτυα».

 

Και επισήμως καθηγήτρια Πανεπιστημίου η Μπέτυ Μπαζιάνα - Εξελέγη ομόφωνα

 

Η προκήρυξη της θέσης, που διεκδίκησαν τέσσερις υποψήφιοι, έγινε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις 2 Αυγούστου 2019. Δεν κατατέθηκαν ενστάσεις επί της διαδικασίας. 


Μετά την απόφαση, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα ακολουθήσει τις προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες για τον διορισμό της Μπέτυς Μπαζιάνα στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.