Υπέρ του διαχωρισμού Κράτους - Εκκλησίας τάσσεται η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα "ΒΗΜΑ".

 

Η δημοσκόπηση που διεξήγαγε η Κάπα Research για λογαριασμό της εφημερίδας, αποκαλύπτει πως το 74,5% τάσσεται υπέρ του διαχωρισμού, και το 19,7% να διαφωνεί.

 

Την ικανοποίηση για έργο και τη δραστηριόητα της Εκκλησίας εξέφρασε και πάλι η μειοψηφία με το 63,9% να δηλώνει πως δεν είναι ικανοποιημένο.

 

Παράλληλα, το 47% θεωρεί ότι ο ρόλος της Εκκλησίας έχει αποδυναμωθεί και το 78,4% τάσσεται υπέρ της άποψης ότι οι κληρικοί θα πρέπει να μισθοδοτούνται από την Εκκλησία και όχι από το ελληνικό δημόσιο. 

 

Στην ίδια έρευνα το 73% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της καύσης των νεκρών, πρακτική την οποία η Εκκλησία εξακολουθεί να απορρίπτει.