Ωραία ασφαλώς η φωτογραφία.

Αλλά ωραιότερος ο φωτογράφος της.