Πώς η Generation Z θα αλλάξει τον κόσμο

Η μελέτη της εξέλιξης των γενεών μπορεί να μας δώσει πολλά στοιχεία για την πολιτιστικής μας εξέλιξη

LIFOTEAM,

Η Generation Z ή iGen είναι η γενιά που γεννήθηκε στο διάστημα από το 1995 έως το 2012, δηλαδή, η γενιά μετά τους περιβόητους Millennials.

 

To 1995 είναι συμβολική χρονιά διότι είναι το έτος της εμπορευματοποίησης του Ίντερνετ.

 

Η Generation Ζ είναι η γενιά που είχε το ίντερνετ ως κάτι δεδομένο και που έμαθε την επικοινωνία μέσα από την χρήση της τεχνολογίας. Είναι από πολλές απόψεις μια γενιά πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες.

 

 

 

Lifo Picks