Ολόκληρο το κονσέρτο της Μαρίας Κάλλας στο Αμβούργο (1962)

LIFOTEAM,

Κινηματογραφήθηκε στις 16 Μαρτίου 1962 στο Musikhalle του Αμβούργου

 

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ:

 

"Le Cid" - Pleaurex des yeus ~ Jules Massenet (9:42)
"Carmen" ~ George Bizet Act 1 (19:05) Act 2 (27:04)
"Ernani" - Sorte a la notte ~ Giuseppe Verdi (35:43)
"La cenerentola" - Nacqui all affano e al piano ~ Gioacchino Rossini (43:26)
"Don Carlos" - O don fatale ~ Giuseppe Verdi (52:27)

 

Ολόκληρο το κονσέρτο της Μαρίας Κάλλας στο Αμβούργο (1962)
Αμβούργο, 1962
Lifo Picks