Το φράγμα Solina, που ολοκληρώθηκε το 1969, παράγει 200 MW ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργεί την  μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της χώρας, την λίμνη Σολίνα. Το φράγμα χρησιμεύει επίσης ως ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο και βρίσκεται κοντά στο Εθνικό Πάρκο Bieszczady. Πρόκειται για ένα δασώδες ορεινό πάρκο μέσα στην άγρια φύση. Στο  φράγμα Solina μια οικολογικό τοιχογραφία απεικονίζει μια ποικιλία της άγριας πανίδας και χλωρίδας που βρέθηκε στα βουνά Bieszczady, από διαφορετικά είδη ψαριών μέχρι αρπακτικά, όπως ο λύκος και ο αετός.

 

Η πολωνική PGE Energy Group, ολοκλήρωσε το έργο τέχνης με την μέθοδο του ψεκασμού νερού με πίεση, η οποία καθάρισε τα στρώματα των ιζημάτων που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια των ετών. Το έργο ονομάστηκε «οικολογική τοιχογραφία», διότι στη διαδικασία δεν χρησιμοποιήθηκαν  συνθετικά χημικά. Η οικο-τοιχογραφία όπως προβλέπουν θα μπορεί να είναι καθαρή και ορατή για ένα τουλάχιστον χρόνο. —A.Mπ.