Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχής σας στον 11ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας εδώ: Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας
nbg