Χρήστες του Twitter που είναι έτοιμοι να μετάσχουν σε μία «έντονη» συζήτηση στην πλατφόρμα θα προειδοποιούνται για αυτό, στο πλαίσιο δοκιμής που κάνει η εταιρεία. 

 

Η πλατφόρμα δοκιμάζει λειτουργία που εμφανίζει σημείωση κάτω από μία πιθανά εριστική επικοινωνία. «Προειδοποίηση. Συζητήσεις όπως αυτή μπορεί να είναι έντονες», αναφέρει η υπενθύμιση.

 

Μία άλλη σημείωση φαίνεται να απευθύνεται σε ανθρώπους που γράφουν μία απάντηση, με στόχο να ηρεμήσει τους χρήστες. Αυτή τους καλεί να «έχουμε στον νου μας ο ένας τον άλλον», να «θυμόμαστε τον άνθρωπο» και σημειώνει ότι «οι διαφορετικές αντιλήψεις έχουν αξία».  

 

 

Η δοκιμή γίνεται σε μικρή ομάδα χρηστών, σε Android και iOS. Η κίνηση αυτή είναι η μία ακόμη προσπάθεια του Twitter να περιορίσει την κακομεταχείριση στην πλατφόρμα.

 

Μεταξύ άλλων, δοκιμάζει λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να αφαιρέσουν ανεπιθύμητους followers χωρίς να τους μπλοκάρουν «επίσημα», όπως και άλλη που μπλοκάρει λογαριασμούς για επτά ημέρες, αν τα συστήματα της πλατφόρμας εντοπίσουν ότι γίνεται χρήση επιβλαβούς γλώσσας ή υπάρχουν επανειλημμένες, απρόκλητες απαντήσεις και mention. Αυτή η λειτουργία ασφαλείας δοκιμάζεται αρχικά σε μία μικρή ομάδα χρηστών με ιδιαίτερη έμφαση σε γυναίκες δημοσιογράφους και μέλη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. 

 

Επίσης, το Twitter σκέφτεται να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να αρχειοθετούν παλιά tweet και να τα απομακρύνουν από την «κοινή θέα» έπειτα από συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως 30, 60 ή 90 ημέρες. 

 

Με πληροφορίες από Guardian