Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τα οικονομικά των κομμάτων και το πώς διαχειρίστηκαν κονδύλια, έφερε στο φως το Vouliwatch.

 

Όπως γράφει το Vouliwatch: Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργεί στα οικονομικά των κομμάτων τα οποία λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. Μέχρι σήμερα, έχει δημοσιεύσει συνολικά τρεις ετήσιες εκθέσεις για τα έτη 2015, 2016 και 2017 αντίστοιχα. Και στις τρεις αυτές εκθέσεις, ενώ η επιτροπή διαπίστωνε γενικά παραβάσεις της νομοθεσίας από τα κόμματα δεν έδινε αναλυτικά στοιχεία και έκανε απλές συστάσεις, χωρίς να επιβάλει κυρώσεις.

 

Εδώ και ένα χρόνο , το Vouliwatch ζητούσε διαφάνεια και πληροφόρηση των πολιτών, «ενοχλώντας» συστηματικά την Επιτροπή, με επιστολές και επίσημα αιτήματα κατάθεσης εγγράφων, με βάση το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην δημόσια πληροφορία. Η Επιτροπή δεν είχε ανταποκριθεί στα επανειλημμένα, νόμιμα αιτήματά του Vouliwatch και «με τις γενικές και αόριστες αναφορές που είχε δημοσιεύσει συσκότιζε, αντί να διαφωτίζει τους πολίτες και την κοινή γνώμη σχετικά με τα οικονομικά των κομμάτων», όπως σχολιάζει το Παρατηρητήριο.

 

Το Vouliwatch κατέφυγε στη δικαιοσύνη και λίγο πριν συζητηθεί η υπόθεσή έλαβε τελικώς απάντηση από την Επιτροπή για τα έτη 2016 και 2017, από την οποία προέκυψε -μεταξύ άλλων- ότι η ΝΔ έλαβε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς σκοπούς και τα διέθεσε για να εξυπηρετήσει χρέη της προς τις τράπεζες.

 

Στα μέσα Νοεμβρίου, η Επιτροπή έστειλε και τα στοιχεία για τα οικονομικά των κομμάτων, για το έτος 2015, αφού πρώτα το Vouliwatch είχε στείλει εκ νέου αίτημα κατάθεσης εγγράφων, για όσα στοιχεία είχαν παραλείψει να προσκομίσουν.

 

Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει:

 

-Μη διακίνηση εσόδων-δαπανών μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών

Η Επιτροπή εντοπίζει ότι σχεδόν όλα τα κόμματα δεν διακίνησαν τα έσοδα ή τις δαπάνες τους μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών που προβλέπει ο νόμος, χωρίς να αναφέρει τα ποσά που διακινήθηκαν εκτός. Σε αυτή την περίπτωση, ο νόμος προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι το 50% της τελευταίας τακτικής χρηματοδότησης. Η Επιτροπή, όμως, αποφάσισε να μην επιβάλει κανένα πρόστιμο με την αιτιολογία ότι ήταν προεκλογική περίοδος το 2015, ότι τα κόμματα δεν είχαν οργανωμένα λογιστικά πρότυπα και δεν πρόλαβαν να συμμορφωθούν στις νομοθετικές διατάξεις.

 

-Διάθεση ειδικής κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς σκοπούς για την εξόφληση τραπεζικών χρεών ή για μισθούς

Το δεύτερο και πολύ ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης αφορά στο γεγονός ότι τα κόμματα έλαβαν χρηματοδότηση από το κράτος για ερευνητικούς σκοπούς και είτε δεν την χρησιμοποίησαν την χρονιά που την έλαβαν και τη μετέφεραν στο επόμενο έτος είτε τη διέθεσαν σε σκοπούς άλλους από αυτούς που ρητά και αυστηρά προβλέπει ο νόμος. Ειδικότερα:

- Η Νέα Δημοκρατία, όπως συνέβη και τις επόμενες δύο χρονιές (2016-2017), από τη συνολική κρατική επιμορφωτική δαπάνη που έλαβε, διέθεσε το ποσό των 350.997,95 ευρώ για εξόφληση χρεών του κόμματος σε Τράπεζες και Δημόσιο.

 

Ενδιαφέρον έχει και η αποκάλυψη ότι δύο κόμματα έλαβαν αυτή την χρηματοδότηση και, αντί να την διαθέσουν για επιμορφωτικούς σκοπούς, πλήρωσαν τους μισθούς του προσωπικού τους. Συγκεκριμένα:

- Η Δράση ξόδεψε τη συνολική κρατική επιμορφωτική της χρηματοδότηση, ύψους 4.996 ευρώ, για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού!

- Το ΠΑΣΟΚ από τη συνολική κρατική επιμορφωτική δαπάνη που έλαβε, ξόδεψε ποσό 199.191,51 ευρώ για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού!

 

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος είναι αυστηρός σχετικά με την χρηματοδότηση αυτή και ορίζει ότι εάν δεν διατεθούν τα χρήματα για επιμορφωτικούς σκοπούς, τα κόμματα οφείλουν να τα επιστρέψουν στο Δημόσιο Ταμείο. Αν δεν το πράξουν, οφείλει η Επιτροπή να τους ζητήσει να τα επιστρέψουν. Ωστόσο η Επιτροπή αποφάσισε να μην επιβάλει καμία κύρωση και να κάνει συστάσεις στα κόμματα να συμμορφωθούν «από εδώ και στο εξής» γιατί διαφορετικά θα επιβάλει κυρώσεις στο μέλλον.

 

Η επιτροπή εντόπισε τις ίδιες ακριβώς παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία και για τα έτη 2016, 2017, αποφασίζοντας ωστόσο για πολλοστή φορά να μην επιβάλει καμία κύρωση.

 

Το Vouliwatch ζητά τώρα από την Επιτροπή να δώσει τα αντίστοιχα στοιχεία και τις εκθέσεις από το 2002 που ξεκίνησε το έργο της μέχρι και το 2014.