Ανοίγει ο δρόμος για τις ψηφοφορίες στη Βουλή έπειτα από την απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει την απερχόμενη Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου για τη θέση της Προέδρου της Δημοκρατίας.

 

Για την εκλογή της κυρίας Σακελλαροπούλου απαιτούνται τουλάχιστον 151 ψήφοι για την επικύρωση της πρωθυπουργικής πρότασης εάν δεν εξευρεθεί η μέγιστη δυνατή πλειοψηφία, όπως προκύπτει από την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση.

 

Οι ψηφοφορίες που απαιτούνται είναι:

 

-Η πρώτη: 200 ψήφους
-Η δεύτερη: 200 ψήφους
-Η τρίτη: 180
-Η τέταρτη: 151
-Η πέμπτη με απλή πλειοψηφία


Όταν τα κόμματα αποφασίσουν και ανακοινώσουν τη στάση που θα κρατήσουν θα γνωρίζουμε και πόσες ψηφοφορίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εκλογή. Η κάθε ψηφοφορία ορίζεται σε διάστημα πέντε ημερών από την επόμενη.

 

Ο Πρόεδρος της Βουλής θα καθορίσει ειδική ημερήσια διάταξη μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου όπου και θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προβλεπόμενη από το Σύνταγμα ψηφοφορία. Οι βουλευτές είτε ψηφίζουν θετικά είτε δηλώνουν παρών καθώς δεν υπάρχει η επιλογή της καταψήφισης.

 

Τι προβλέπει το αναθεωρημένο άρθρο


Άρθρο 32: (Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας)

 

*1. H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Bουλή γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία και σε ειδική συνεδρίαση, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Bουλής έναν τουλάχιστο μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά τα οριζόμενα στον Kανονισμό της Bουλής.

 

Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, κατά τους ορισμούς του άρθρου 34 παράγραφος 2, καθώς επίσης και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις διατάξεις του Συντάγματος, η συνεδρίαση της Bουλής για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες το αργότερο αφότου έληξε πρόωρα η θητεία του προηγούμενου Προέδρου.

 

2. H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία.

 

3. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

 

Aν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες.

 

Aν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά ύστερα από πέντε ημέρες, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

 

«4. Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην πρώτη ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου.»