Στο «σφυρί» αυτοκίνητα με τιμές εκκίνησης από 50 ευρώ - Πού και πότε θα γίνει η δημοπρασία

Στο «σφυρί» αυτοκίνητα με τιμές εκκίνησης από 50 ευρώ - Πού και πότε θα γίνει η δημοπρασία Facebook Twitter
0

Αυτοκίνητα με τιμές εκκίνησης ακόμα και από 50 ευρώ θα δημοπρατηθούν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ).

Η δημοπρασία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, 16 Ιουνίου, στην αίθουσα δημοπρασιών της Αποθήκης Μαγουλέζας στα Ανω Λιόσια. Μεταξύ των οχημάτων είναι τζιπ, αυτοκίνητα ταχύτητας και transit φορτηγά. 

Στο «σφυρί» αυτοκίνητα με τιμές εκκίνησης από 50 ευρώ - Πού και πότε θα γίνει η δημοπρασία Facebook Twitter

Στο «σφυρί» αυτοκίνητα με τιμές εκκίνησης από 50 ευρώ - Πού και πότε θα γίνει η δημοπρασία Facebook Twitter

Στο «σφυρί» αυτοκίνητα με τιμές εκκίνησης από 50 ευρώ - Πού και πότε θα γίνει η δημοπρασία Facebook Twitter

Στο «σφυρί» αυτοκίνητα με τιμές εκκίνησης από 50 ευρώ - Πού και πότε θα γίνει η δημοπρασία Facebook Twitter

Συνολικά θα πλειστηριαστούν:

-19 Ομαδικές Κατηγορίες Οχημάτων Τέλου Κύκλου Ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ.) με Δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. Κοινοτικής –Μη Κοινοτικής προέλευσης που βρίσκονται στην Αποθήκη Μαγουλέζας.
-Τρία Φορτηγά –Λεωφορεία για Διάλυση – Κοινοτικά που βρίσκονται στην Αποθήκη Μαγουλέζας.
- Δύο φορτηγά για διάλυση Μη Κοινοτικά που βρίσκονται στην Αποθήκη Μαγουλέζας.
-Ένα (1) Φορτηγό Ο.Τ.Κ.Ζ. και πέντε (5) Φορτηγά για Διάλυση, που βρίσκονται στο Δήμο Ελευσίνας.
-Είκοσι πέντε (25) Βυτιοφόρα για Διάλυση Μη Κοινοτικής προέλευσης που βρίσκονται στο Τελωνείο Λαυρίου.

Όσοι ενδιαφέρονται να δουν από κοντά τα δημοπρατούμενα oχήματα, μπορούν αν επισκεφτούν τις αποθήκες Μαγουλέζας εργάσιμες ημέρες από τις 11 Ιουνίου έως τις 15, τις ώρες 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής


-Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το Π.Δ.. 116/2004 και τα οποία δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά έχουν μόνο φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε.


-Δικαίωμα συμμετοχής για τα οχήματα προς διάλυση ήτοι των οχημάτων που κρίνονται ακατάλληλα για κυκλοφορία και δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 116/2004 και δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά, έχουν εκτός από φορείς αδειοδοτημένους από την Ε.Δ.Ο.Ε. και όσοι ασκούν δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες.

Στις τιμές εκποίησης των αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α. 24%. Αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει το 20% της τιμής πλειοδοσίας.


Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη
ενημέρωσή του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.

Η πληρωμή της προκαταβολής του 20% μπορεί να γίνει και μέσω POS. Για να δείτε αναλυτικά τη λίστα πατήστε εδώ

Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που κατά περίπτωση καλύπτουν τις δύο ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει επιπροσθέτως για να συμμετέχουν (ημεδαποί ή αλλοδαποί εφόσον είναι ικανοί για δικαιοπραξία και δεν είναι ανήλικοι και δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη), να έχουν όλοι ανεξαιρέτως μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ, την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους. Επίσης οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομικού προσώπου δικαιολογητικά καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι που οφείλουν να καταθέσουν στον Γραμματέα της επιτροπής όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εντολής.

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ