Στη δημοσιότητα δόθηκε το σχέδιο διαβούλευσης για τον κατώτατο μισθό και πώς αυτός θα διαμορφωθεί, ενώ οι τελικές αποφάσεις αναμένονται την Δευτέρα.

 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, επικρατέστερο σενάριο είναι ότι μάλλον θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα.

 

Ειδικότερα, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανήρτησε στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4172/2013 (άρθρο 103 παρ. 6), το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης που συνέταξε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), σε συνεργασία με πενταμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, καθώς και όλες τις σχετικές εκθέσεις των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, τα υπομνήματα των κοινωνικών εταίρων και τα σχετικά πρακτικά της προφορικής διαβούλευσης, που πραγματοποιήθηκε στις 24/5/2021.

 

Ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, επί του παρόντος διαμορφώνεται ως εξής: α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €). β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €).

 

Υπογραμμίζεται ότι, κατά την παράγραφο 1/β του άρθρου 103, του ν. 4172/2013, ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης, υπολειπόμενες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Μέχρι και σήμερα ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, δεν έχουν επαναπροσδιοριστεί.

 

Στη διαβούλευση, που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, συμμετείχαν:

 

- Εκ μέρους των εργαζομένων η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) - Εκ μέρους των εργοδοτών, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

 

- Τα εξής επιστημονικά ινστιτούτα και φορείς: 1. Τράπεζα της Ελλάδος 2. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 3. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 4. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 5. Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) 6. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) 7. Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) 8. Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) 9. Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) 10. Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (INSETE) 11. Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι αποφάσεις για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Ιουλίου, κατόπιν εισήγησης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη.

 

Τα υπομνήματα και λοιπά έγγραφα βρίσκονται στη διεύθυνση https://ypergasias.gov.gr/ergasiakes-scheseis/syllogikes-ergasiakes-sxeseis/katotatos-misthos/.