Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της ΙΟΝ

Σοκολάτες Facebook Twitter
0

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την εξαγορά της ΙΟΝ από την Bespoke SGA Holdings του Σπύρου Θεοδωρόπουλου

Η εξαγορά «δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές», επισημαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην απόφασή της. 

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής «αποφασίστηκε, ομόφωνα, η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία Bespoke SGA Holdings, ελέγχεται από την κυπριακή ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης SAG Invest & Holdings Limited, επί της εταιρείας ΙΟΝ και της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι. Κωτσιόπουλοι, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.3959/11, όπως ισχύει». 

Η εν λόγω συγκέντρωση, συνεχίζει η απόφαση, δεν παρουσιάζει οριζόντια διάσταση ή κάθετη διάσταση σε καμία σχετική αγορά. 

«Δεδομένου ότι η εξαγοράζουσα εταιρεία και οι εταιρείες-στόχοι δεν έχουν προϋφιστάμενη ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους είτε ως άμεσες ανταγωνίστριες είτε ως (δυνητικοί) πελάτες ή προμηθευτές ούτε στις αγορές που δραστηριοποιούνται οι εξαγοράζουσες δηλαδή στον κλάδο των προϊόντων σοκολατοποιΐας. Συνεπώς, δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές και η υπό κρίση συγκέντρωση δεν δύναται να μεταβάλει τα μερίδια στις σχετικές εν προκειμένω αγορές και συνεπώς τη δομή της αγοράς». 

Επιπλέον, επισημαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, «δεν αναμένεται να προκύψουν ούτε συσπειρωτικές συνέπειες (αφορά τις ετερογενείς δραστηριότητες των συμμετεχουσών εταιρειών), καθώς τα μέρη δεν δραστηριοποιούνται (άμεσα ή έμμεσα) ούτε σε στενά συνδεόμενες γειτονικές αγορές (όπως πχ σε αγορές με συμπληρωματικά προϊόντα ή προϊόντα που αγοράζονται από το ίδιο σύνολο καταναλωτών για ίδια τελική χρήση)». 

Όσον αφορά τυχόν σύνδεση μεταξύ αγοράς ζαχαρωδών και αγοράς προϊόντων σοκολατοποιΐας, «αφετέρου δεν εκτιμάται ως πιθανή η δυνατότητα αποκλεισμού ανταγωνιστών της ενοποιημένης επιχείρησης στην αγορά των ζαχαρωδών μέσω εφαρμογής πρακτικών ομαδικών ή συνδυασμένων πωλήσεων από την Bespoke λαμβάνοντας υπόψη τα μερίδια της ΙΟΝ στις επιμέρους υπο-αγορές αλλά και την θέση και τα μερίδια των ανταγωνιστών». 

«Αναφορικά με μειοψηφική -και πάντως μη προσδίδουσα έλεγχο- συμμετοχή σε εταιρεία γαλακτοκομικών, και την θέση αυτής ως δυνητικού προμηθευτή στις κατάντη υπο-αγορές προϊόντων σοκολατοποιΐας, ούτε εδώ εκτιμάται η πιθανότητα να προκύψουν οιεσδήποτε ενδεχόμενες επιζήμιες για τον ανταγωνισμό επιπτώσεις συνεπεία της παρούσας συγκέντρωσης», αναφέρει ακόμη η απόφαση. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού «ενέκρινε ομόφωνα τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην μεταβολή ελέγχου, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ' ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».
 

Οικονομία
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ