Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 0%, από 0,1% στην προηγούμενη δημοπρασία.

 

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,88 φορές έναντι 2,44 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία. Ως αποτέλεσμα το 10ετές υποχώρησε σε νέο ιστορικό χαμηλό, στο 1,19% και το 5ετές στο 0,40%.

 

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,8 δισ. ευρώ, ενώ έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.