Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων θέλοντας να συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην προβολή και στην υποστήριξη της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, αλλά και στην εξοικείωση του κοινού με τη σύγχρονη μουσική, πραγματοποιεί τον Φεβρουάριο δύο συναυλίες με τον θεματικό άξονα: «Γνωριμία με την Σύγχρονη Ελληνική Μουσική Δημιουργία».