Τη δεκαετία του 1970 ο Feldman ασχολήθηκε με τη συλλογή αρχαίων τουρκικών χαλιών και τη μελέτη της τέχνης τους. Αυτό που ενδιέφερε τον Feldman στα τουρκικά χαλιά είναι ο τρόπος που τα περίπλοκα χρώματα και σχέδια των συμμετρικών τους μοτίβων σταδιακά μετατοπίζονταν κατά τη διαδικασία της ύφανσης και της βαφής.

 

Αντίστοιχα οι συνθέσεις του Feldman βασίζονται σε μεγάλης διάρκειας μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα, τα οποία αναπτύσσονται μέσα από λεπτές ρυθμικές διαβαθμίσεις και επαναλήψεις.