Το Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών ή αλλιώς και Μουσείο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, μιας και είναι το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό Μουσείο της Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1979.

Αποτελείται από δύο κύρια κτίρια και τον προαύλιο χώρο που έχει διαμορφωθεί για υπαίθριες εκδηλώσεις, όπου περιλαμβάνεται και το παιδικό ψυχαγωγικό τραίνο.

Ο εκθεσιακός χώρος του Σιδηροδρομικού Μουσείου Αθήνας εκτείνεται σε έξι αίθουσες:

Στην Α' αίθουσα, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο, εκτίθενται: Χειροκίνητες και ποδοκίνητες δραιζίνες. Τοπογραφικά όργανα, σχέδια, φωτογραφίες.

Στην Β' αίθουσα, επίσης ισόγεια, εκτίθενται: Ατμάμαξες, Επιβατικά οχήματα, Χειροκίνητες πυροσβεστικές αντλίες και πυροσβεστήρες. Διάφορα μοντέλα τροχαίου υλικού, Διάφοροι πίνακες με τεχνικά στοιχεία ατμαμαξών.

Στην Γ' αίθουσα, η οποία λειτουργεί σε δυο επίπεδα, ισόγειο και όροφο, εκτίθενται: Εξοπλισμός σταθμών (διατρητικά μηχανήματα εισιτηρίων, χειροκίνητα μηχανήματα εκτυπώσεως εισιτηρίων, παλαιά εισιτήρια, χάρτες, πίνακες δρομολογίων, σφραγίδες, σάλπιγγες, φανοί, τηλεγραφικές και τηλεγραφικό υλικό, ρολόγια, τηλεφωνικές συσκευές), Έντυπο υλικό ( μετοχές, Συμβάσεις, Κανονισμοί εκμεταλλεύσεως, φυλλάδια Τιμολογιακής πολιτικής)
Στολή και εξαρτήματα στολών (κουμπιά, πηλήκια), ιστορικές φωτογραφίες προσωπικού.

Στην Δ' Αίθουσα, η οποία είναι ισόγεια, εκτίθενται:
Ένα μηχανουργείο με μηχανήματα κατασκευής περίπου 1882. Ατμοκίνητος λέβητας, Ατμοκίνητες υδραντλίες, Φανοί ατμαμαξών. Διάφορα μηχανήματα (δράπανος, χειροκίνητη πρέσσα, κ.λ.π.). Διάφορα όργανα ατμαμαξών (μανόμετρα, ταχύμετρα, κ.λ.π.). Προθήκη με έντυπα κανονισμών και εγχειρίδια των σιδηροδρομικών εταιρειών.

Στην Ε' αίθουσα, η οποία βρίσκεται σε όροφο, εκτίθενται: Διάφορα έπιπλα, σχέδια, τεμάχια από σερβίτσια φαγητού, κ.λ.π., από παλαιά βασιλικά οχήματα.

Στην Στ' αίθουσα, η οποία επίσης είναι σε όροφο εκτίθενται: Μοντέλα τροχαίου υλικού. Διάγραμμα πέδης ατμάμαξας.

Τρ.- Παρ. και κάθε δεύτερο και τέταρτο Σάββατο του μήνα: 9 π.μ.- 1 μ.μ. Είσοδος και ξεναγήσεις δωρεάν.