ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Το σπίτι της Μάρας Δεσύπρη στο φως του φεγγαριού
Φωτο: Δημήτρης Καραΐσκος

 

Οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2014